Expertise

Elke verandering heeft tot op zekere hoogte een negatieve invloed op de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het is van belang deze invloed zoveel mogelijk te beperken.

Een gecoördineerde business readiness aanpak zorgt voor beperkte invloed op de dagelijkse gang van zaken en het sneller terugverdienen van uw investering.

icon_oker_IT

IT Projecten

Nieuwe processen en procedures leiden per definitie tot aanpassingen in de organisatie. Rollen van mensen veranderen. Nieuwe kennis is nodig.

icon_oker_change

Veranderen

Het belang om applicatiegebruikers op de juiste wijze te ondersteunen kan niet voldoende worden benadrukt. Een kritisch succes moment voor elke systeem implementatie - een die vaak wordt vergeten – is het moment direct na “go-live”.

icon_oker_book

Leren

Be Ready for Change bedenkt en ontwikkelt context gevoelige trainingen op maat voor klanten in verschillende sectoren. Be Ready for Change is het bedrijf dat ervoor zorgt dat al uw medewerkers leren werken binnen de context van hun rollen en verantwoordelijkheden.

icon_oker_box

Interim

Het optimaal benutten van IT investeringen is voor veel organisaties een uitdaging. 40% - 60% van de mogelijkheden wordt vaak maar gebruikt. Wij zijn goed in het beter laten renderen van kostbare IT investeringen.