Leren

Als mensen, processen en systemen los van elkaar komen te staan, gaan de kosten omhoog, de kwaliteit naar beneden en mensen voelen zich niet betrokken. Wij hebben een mix van leeroplossingen in ons portfolio waar we uw medewerker mee vooruit helpen.

Slimme leeroplossingen zijn nodig om de IT trainingskosten in de hand te houden. Toch wordt gek genoeg nog vaak gekozen voor traditionele oplossingen; training in klaslokalen om een nieuw systeem te leren kennen. Of een goedbedoelde, zelfgemaakt video van een aantal processen die dan op intranet worden geplaatst.

Onze innovatieve aanpak vergroot de acceptatie bij gebruikers en integreert leren met het dagelijks werken in het nieuwe systeem. Voor ERP, CRM of DMS, maar ook voor Microsoft Office en SharePoint hebben wij een methodiek en de tools om eindgebruikers snel, efficiënt precies te leren wat nodig is. Niet meer en niet minder.

Rol gebaseerd, focus op het proces

Afhankelijk van uw doelen stellen wij samen met u een training strategie op. Voor optimale performance van uw medewerkers dienen documentatie en training geïntegreerd te zijn met de dagelijkse werkzaamheden. We ontwikkelen een plan dat is gebaseerd op uw processen, procedures, functies en de verantwoordelijkheden van mensen.

Wij ontwikkelen trainingen en documentatie die u in staat stellen mensen, processen en systemen aan elkaar te verbinden. Zo kunnen de organisatiedoelen worden gerealiseerd.

Train de trainer

Wij betrekken bij voorkeur uw medewerkers bij het uitvoeren van de trainingen. Het zijn immers uw medewerkers die de werkelijke subject-matter-experts zijn. Wij zijn voorstander van het ‘train de trainer’-model. De documentatie die wij ontwikkelen, kan worden gebruikt door uw trainers. Onze aanpak zorgt voor een lagere druk op de support organisatie, direct na het moment van ‘go-live’. Dit moment is een niet te onderschatten moment voor het succes van een implementatie.

Onze trainingsaanpak verzekert u van

 • Goed werkende processen, systemen en medewerkers
 • Op maat ontwikkelde documentatie en trainingsmateriaal
 • Leren op de werkplek op basis van relevante processen
 • Focus op het nieuwe proces, functie-specifiek gemaakt
 • Blended aanpak, live web-based training, klassikaal en eLearning
 • Performance support hulpsysteem
 • ‘Train de trainer’ concept
 • Quick reference cards
 • Goede procedures voor aanpassen van materiaal achteraf
 • Scorm compliant (eLearning standaard)
 • Uw eigendom, geen IP-issues

icon_oker_30x25

training strategie

icon_oker_30x25

documentatie

icon_oker_30x25

eLearning

icon_oker_30x25

performance support