Veranderen

Veel organisaties hebben er moeite mee om een gezonde bedrijfscultuur samen te laten gaan met een snel veranderende omgeving. Als bedrijven of afdelingen samengaan, er nieuwe systemen worden geïmplementeerd of als bedrijfsprocessen en procedures opnieuw beschreven moeten worden, heeft dit invloed op de manier van werken van mensen.

Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Onze aanpak helpt u daarop voor te bereiden. Iedereen in de lijnorganisatie kent zijn taken en verantwoordelijkheden. Iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Business Readiness is de term die wij hiervoor hanteren. Wij helpen uw organisatie door deze moeilijke periode van verandering heen.

Op basis van onze ervaring hebben we een geheel eigen change management methodiek ontwikkeld. Een methodiek die nog vele malen zal worden gebruikt door uw management nadat wij samen uw project hebben afgerond.

Voorbeelden vanuit onze praktijk zijn een nieuwe bedrijfsstrategie, een overname, een overstap naar de Cloud, de introductie van Het Nieuwe Werken, een ERP, CRM of DMS her-implementatie.

veranderstrategie

nieuwe processen

ERP verbetering

het nieuwe werken